Tsempataan! - STEA-hanke
(1.1.2020-31.12.2022)

Tavoitteitamme

Toimintaamme

PUHUMME

suomeksi

englanniksi

venäjäksi

arabiaksi

somaliaksi

Hankkeesta

Tsempataan! -hankkeen tarkoitus on edistää maahanmuuttajien sosiaalista toimintakykyä,
hyvinvointia, ja työllistymistä Vantaalla sekä järjestöjen välisessä yhteistyötä kehittää
kulttuuritietoista, asiakaslähtöistä ja saavutettavaa yhteistä maahanmuuttajille suunnattua
asiakasohjauksen mallia. Tarkoituksena on myös kehittää tasavertaista kumppanuutta ja
vastavuoroista toimintaa viranomaisten ja järjestöjen välillä.

Hanke toimii aikavälillä 1.1.2020-31.12.2022. Hanke toteutetaan neljän vantaalaisen järjestön yhteistyössä. Hankkeessa on mukana Vantaan Venäläinen Klubi, Sahan-Seura, Itä-Vantaan Somalikulttuuriyhdistys ja Hakunilan kansainvälinen yhdistys. Yhdistyksillämme on kulttuurista ja kielellistä osaamista, mikä toimii suurena voimavarana asiakasohjauksessa ja sen jälkeisessä asiakasohjauksen täydentävän toimintamallin kehittämisessä.

Kohderyhmänä on yli 25-vuotiaat vantaalaiset maahanmuuttajat ja maahanmuuttajataustaiset vantaalaiset, joiden heikko suomen kielen taito tai puutteellinen suomalaisen yhteiskunnan palvelujen tuntemus ovat hidastaneet palveluiden piiriin hakeutumista ja pääsemistä. Asiakkailla on tarve neuvontaan ja heillä on taustalla esim. yksinäisyyttä, elämänhallinnan haasteita ja työttömyyttä.

Päätavoitteiden lisäksi järjestöt pyrkivät saavuttamaan seuraavia päämääriä:

– Tukea ja parantaa asiakkaiden toimintakykyä ja hyvinvointia
– Tukea asiakkaan siirtymää kohti työelämää ja/tai koulutusta
– Selkeyttää järjestön ja viranomaisten välisiä rooleja ja yhteistyötä
– Kehittää täydentävää asiakastyötä viranomaisten tueksi yhteistyössä Vantaan kaupungin, TE-palveluiden ja muiden viranomaisten kanssa
– Tukea järjestöjen yhteistä palveluosaamisen kehittämistä
– Kehittää järjestöjen osaamista erityisesti sosiaalisen hyvinvoinnin ja työllisyyden hoidossa
– Edelleen kehittää jalkautuvaa työskentelyä ja järjestöjen roolia jalkautuvan työn alustana

Yhdistykset tarjoavat asiakasneuvontaa 4 kertaa viikossa ja sen lisäksi järjestävät työpajoja ja
infotilaisuuksia.

Neuvonta ajat ja yhteystiedot

Tsemppari Bruno Puolakainen  (venäjä, suomi)

Email:
tsemppari()vvklubi.fi
Puh.: 041 497 8030

Tiistai – perjantai 10.00-15.00

Tsemppari Abdul Lamghari
(arabia, ranska, suomi, englanti)

Email:
tsemppari()hakunila.org
Puh.: 044 493 2093

Tiistai – perjantai 10.00-15.00

Tsemppari Mubarak Osman
(somali, suomi)

Email:
[email protected]
Puh.: 045 2681 100

Tiistai – perjantai 10.00-15.00

Tsemppari Saed Mohamed
(somali, suomi)

Email:
saciidqeys()hotmail.com
Puh.: 045 1447 821

Tiistai – perjantai 10.00-15.00

*HUOM! Ota yhteyttä puhelimitse ennen tuloa paikan päälle

Lisätietoja hankkeesta

 

Ota yhteyttä!

Svetlana Tchistiakova
Projektipäällikkö
Puh. 044 948 9218
Email: svetlana.tchistiakova()vvklubi.fi

Vantaan Venäläinen Klubi ry
Unikkotie 3D, 2.krs
01300 Vantaa
Ovikoodi: 3363

Puh. 044 948 9218
Email: info()vvklubi.fi

 

Tsempataan! – STEA-hanke
Puh. 044 948 9220
WhatsApp, Viber: 044 948 9220
Email: tsemppari()vvklubi.fi

Neuvonta:
Ti-pe 10.00-15.00

Tsempataan töihin – ESR-hanke
Puh. 044 774 5089
WhatsApp, Viber: 044 774 5089
Email: tsemppari()vvklubi.fi
 
Neuvonta:
Tiistai – torstai 10.00-14.00
Perjantai 12.00-15.00

vvk-logo-white
square-orange-logo-100x99
STEA-veikkaus-logo
Tsempataan-STEA-logo-500x500
Vantaa-logo
Tsempataan Yhdessä
Te+palvelut
euroopan-unioini