Suunta yhteen - STEA-hanke
(1.4.2022-31.03.2025)

Tavoitteitamme

Toimintaamme

Hankkeesta

Suunta yhteen -hankkeen tarkoitus on edistää pääkaupunkiseudulla asuvien venäjänkielisten maahanmuuttajien sosiaalista toimintakykyä, hyvinvointia ja yleistä tietoisuutta. Hankkeen aikana vaikutetaan eriarvoisuuden vähentämiseen ja pyritään pienentämään kohderyhmän syrjäytymisen vaaraa. Tarkoituksena on myös kehittää tasavertaista kumppanuutta ja tavoitella tavoitteellista yhteistoimintaa viranomaisten kanssa.

Hanke toimii aikavälillä 1.4.2022-31.03.2025.

KOHDERYHMÄ: pääkaupunkiseudulla asuvat yli 18-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset henkilöt (venäjänkieliset), joiden heikko suomen kielen taito ja vajavainen tieto suomalaisesta yhteiskunnasta on vaarantanut toimintakykyä ja palveluiden piiriin pääsemistä. Asiakkailla on tarve tiedon ja tuen saantiin ja taustalla on elämänhallinnan haasteita.

Päätavoitteiden lisäksi hanke pyrkii saavuttamaan seuraavia päämääriä:

  • Venäjänkielisten maahanmuuttajien eriarvoisuus vähenee
  • Venäjänkielisten maahanmuuttajien elämänhallintataitonsa ja hyvinvointinsa parantuvat.
  • Yhteiskunnallinen tietoisuus, sosiaalinen toimintakyky ja sen kautta työllistymisen edellytykset kasvavat (järjestetyn ryhmätoiminnan ansiosta).
  • Järjestön ja viranomaisen väliset roolit selkenevät
  • Rakennetaan tavoitteellista kumppanuutta kunnan viranomaisten ja muiden tahojen kanssa edistääkseen venäjänkielisten maahanmuuttajien aktiivista yhteiskuntaan kuuluvuutta.

Asiakasohjaus ja -neuvonta tarjotaan 4 krt viikossa ti-pe ajanvarauksella. Neuvontapaikat sijaitsevat Vantaalla, Helsingissä ja Espoossa.

Asiakasneuvojan yhteystiedot:

Elisabeth Saifoulina

044 774 5089

[email protected]

Lisätietoja hankkeesta

Ota rohkeasti yhteyttä!

Milla Mutanen
Projektipäällikkö
Puh. 044 948 9220
Email: [email protected]

Vantaan Venäläinen Klubi ry
Unikkotie 3D, 2.krs
01300 Vantaa
Ovikoodi: 3363

Puh. 044 948 9218
Email: info()vvklubi.fi

 

Tsempataan! – STEA-hanke
Puh. 041 497 8030
WhatsApp, Viber: 041 497 8030
Email: tsemppari()vvklubi.fi

Neuvonta:
Ti-pe 10.00-15.00

Suunta yhteen– STEA-hanke
Puh. 044 774 5089
WhatsApp, Viber: 044 774 5089
Email: tsemppari()vvklubi.fi

Neuvonta:
Ti-pe 10.00-15.00

vvk-logo-white
square-orange-logo-100x99
STEA-veikkaus-logo
Tsempataan-STEA-logo-500x500
Vantaa-logo
Tsempataan Yhdessä
Te+palvelut
SUUNTA YHTEEN_läpinäkyvä
euroopan-unioini